Gundam_2021_08_1920x200.jpg
  • Gunpla Network

SDBD:R Valkylander Box Art & Release Info

SDBD:R Valkylander  Release Date: 16 November 2019 Price: 1300 JPY
Gundam_2021_08_320x250.jpg