Bandai_Hobby_2021_4_1920x200.jpg
  • Gunpla Network

SD Nobunaga Gundam - Release Info

SD Nobunaga Gundam

Release Date: April 2021

Price: 770 JPY


Bandai_Hobby_2021_4_320x250.jpg