Bandai-Hobby-2021-06-1920x200.jpg
  • Gunpla Network

SD Nobunaga Gundam - Release Info

SD Nobunaga Gundam

Release Date: April 2021

Price: 770 JPY


Bandai-Hobby-2021-06-320x250.jpg