Bandai-Hobby-2021-06-1920x200.jpg
  • Gunpla Network

PBandai RG 1/144 nu Gundam HWS - Release Info

PBandai RG 1/144 nu Gundam HWS

Release Date: September 2020

Price: 6600 JPYBandai-Hobby-2021-06-320x250.jpg