Bandai_Hobby_2021_4_1920x200.jpg
  • Gunpla Network

PBandai PG 1/60 Perfect Strike Gundam Expansion Equipment Set - Release info

PBandai PG 1/60 Perfect Strike Gundam Expansion Equipment Set  Release Date: February 2020 Price: 8800 JPYBandai_Hobby_2021_4_320x250.jpg