Bandai-Hobby-2021-06-1920x200.jpg
  • Thespicer

HG Alteisen Release Date and Price

HG Alteisen

Release Date: December 2021

Price: 4,400 JPY


Get Kits Like This At Hobby Link JapanBandai-Hobby-2021-06-320x250.jpg