• Gunpla Network

HGUC 1/144 Blue Destiny Unit 1 (EXAM) Metallic Gloss Injection Ver


HGUC 1/144 Blue Destiny Unit 1 (EXAM) Metallic Gloss Injection Ver

Release Date: January 2019

Price: 1,728 Yen

#Gunpla #alllatestgunpla #Gunplanews #gunplanetwork #newgundamkits #gundambase

www.mechapartsguy.com.png